• Jovanke Radaković br. 52a
 • 7.30 to 16.00 (Pon_Sub)

Kontrolno telo za pružanje usluga preventivne zaštite

Kompanija Vatrotehna d.o.o. osnovana je 1997 godine i bavi se pružanjem preventivnih usluga iz oblasti zaštite od požara, trgovinom, montažom, kontrolisanjem i servisiranjem.

Za vršenje poslova kontrolisanja, servisiranja i popravke vatrogasnih uređaja i opreme ovlašćeni smo od strane MUP-a Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije - Uprave za vanredne situacije.

Posedujemo sva neophodna rešenja, akreditaciju, licence i uverenja Poslove preventivnih usluga zaštite od požara obavlja stručno osposobljen kadar.

Awesome Image
 • Committed to the highest standards
 • We united around one purpose
 • Everything we do is built on honesty
Pattern Logo
Awesome Image
Awesome Image
Usluge koje Vam možemo ponuditi su:
 • – Periodičnu kontrolu (servisiranje), ispitivanje na vodeni pritisak i punjenje mobilnih uređaja za gašenje požara (protivpožarnih aparata)
 • – Periodična i prva kontrola hidrantskih instalacija, hidranata i njihova popravka
 • – Ispitivanje i merenje protočnog kapaciteta i pritiska vode u trajanju od 24 časa u hidrantskoj i vodovodnoj instalaciji
 • – Kontrola, popravka i ugradnja nove protivpanične rasvete
 • – Periodična i prva kontrola i popravka stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara
 • – Periodično ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
 • – Obuka i provera znanja zaposlenih radnika iz protivpožarne zaštite
 • – Izrada programa obuke iz oblasti zaštite požara
 • – Izrada pravila iz oblasti zaštite od požara
 • – Izrada planova evakuacije
 • – Izrada plana zaštite od požara
 • – Izrada stubića za uzemljenje autocisterni
 • – Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • – Periodična i prva kontrola uređaja u protiveksplozivnoj zaštiti
 • – Periodična i prva kontrola sistema za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova
 • – Pružanje usluga lica stručno osposobljenog za sprovođenje mera zaštite od požara – za subjekte u III kategoriji
 • – Organizovanje službe iz oblasti zaštite od požara – za subjekte u II kategoriji
 • – Pružanje usluga odgovornog lica bezbednosti i zdravlja na radu
 • – Izrada šema elektrorazvoda u elektro ormarima
 • – Prodaja vatrogasnih aparata i hidrantske opreme
 • – Prodaja apoteka za prvu pomoć
 • – Ostale usluge iz oblasti zaštite od požara i bezbednost i zdravlja na radu
Usluge koje Vam možemo ponuditi su:
 • – Periodičnu kontrolu (servisiranje), ispitivanje na vodeni pritisak i punjenje mobilnih uređaja za gašenje požara (protivpožarnih aparata)
 • – Periodična i prva kontrola hidrantskih instalacija, hidranata i njihova popravka
 • – Ispitivanje i merenje protočnog kapaciteta i pritiska vode u trajanju od 24 časa u hidrantskoj i vodovodnoj instalaciji
 • – Kontrola, popravka i ugradnja nove protivpanične rasvete
 • – Periodična i prva kontrola i popravka stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara
 • – Periodično ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
 • – Obuka i provera znanja zaposlenih radnika iz protivpožarne zaštite
 • – Izrada programa obuke iz oblasti zaštite požara
 • – Izrada pravila iz oblasti zaštite od požara
 • – Izrada planova evakuacije
 • – Izrada plana zaštite od požara
 • – Izrada stubića za uzemljenje autocisterni
 • – Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • – Periodična i prva kontrola uređaja u protiveksplozivnoj zaštiti
 • – Periodična i prva kontrola sistema za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova
 • – Pružanje usluga lica stručno osposobljenog za sprovođenje mera zaštite od požara – za subjekte u III kategoriji
 • – Organizovanje službe iz oblasti zaštite od požara – za subjekte u II kategoriji
 • – Pružanje usluga odgovornog lica bezbednosti i zdravlja na radu
 • – Izrada šema elektrorazvoda u elektro ormarima
 • – Prodaja vatrogasnih aparata i hidrantske opreme
 • – Prodaja apoteka za prvu pomoć
 • – Ostale usluge iz oblasti zaštite od požara i bezbednost i zdravlja na radu

Kontrolno telo za pružanje usluga preventivne zaštite

Kontrola i održavanje

Merenje protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskim instalacijama. Izrada novih ...

Protivpanična rasveta

Vršimo kontrolu i ispitivanje postojeće protivpanične rasvete u objektima bilo da ...

Kontrola sistema

Kontrola i ugradnja stabilnih sistema za automatsku detekciju, dojavu, signalizaciju i ...

Zanimljive činjenice o nama

0+
Godina postojanja
0+
Broj zaposlenih
0k
Zadovoljnih klijenata
0k
Uspešnih projekata
Awesome Image

Pošaljite nam poruku

Pošaljite Vaše upite, primedbe i sugestije. Mi ćemo u roku od 24h odgovoriti na svaki Vaš email.

Pozovite nas

+381 11 34 36 135