• Jovanke Radaković br. 52a
  • 7.30 to 16.00 (Pon_Sub)

Aparat za automatsko gašenje požara

Awesome Image

Aparat za automatsko gašenje požara

Automatski protivpožarni sistemi se danas koriste kao najčešċi vid zaštite od požara. Filozofija sprinklera se zasniva na delovanju odgovarajuċe količine vode (što manje to bolje) na pravom mestu (u središtu vatre) u pravo vreme (što pre to bolje). Mnogi uobičajeni sistemi se snabdevaju vodom iz gradske mreže, ali se sve više postavljaju rezervoari sa vodom, sa pumpama da bi se obezbedio odgovaravajuċi tok vode i pritisak.