• Jovanke Radaković br. 52a
  • 7.30 to 16.00 (Pon_Sub)

All Services

Kontrola i održavanje

Merenje protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskim instalacijama. Izrada novih i popravka postojećih hidrantskih instalacija.

Protivpanična rasveta

Vršimo kontrolu i ispitivanje postojeće protivpanične rasvete u objektima bilo da su sa sopstvenim izvorom napajanja ...

Kontrola sistema

Kontrola i ugradnja stabilnih sistema za automatsku detekciju, dojavu, signalizaciju i aktiviranje sistema za gašenje požara.