• Jovanke Radaković br. 52a
  • 7.30 to 16.00 (Pon_Sub)

Apoteka za prvu pomoć

Awesome Image

Apoteka za prvu pomoć

Možemo da Vam ponudimo komplete apoteka za pružanje prve pomoći, tip I i tip II. Apoteka Tip I se koristi do 10 zaposlenih radnika, a Tip II od 10 do 50 zaposlenih radnika. Sadržaj kompleta prve pomoći je usklađen sa zakonom.

ORMARIĆ ZA PRVU POMOĆ TIP TS-1

Prema pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu. Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971. god. član 7. Namenjena organizacijama ili radilištima na kojima je zaposleno do 10 radnika.

Sadržaj ormarića tip TS-1

Naziv/dimenzije Broj komada
Prvi zavoj tip 2 10cm x 5m 3 kom.
Flaster sa jastučićem 8cm x 10cm 1 kom.
Sanitetska vata 50g 1 kom.
Makaze 1 kom.
Pinceta 1 kom.
Ormarić 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

REZERVNO PUNJENJE ZA ORMARIĆ TIP TS-1

Prema pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu. Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971. god. član 7.

Sadržaj rezervnog punjenja tip TS-1
Naziv/dimenzije Broj komada
Prvi zavoj tip 2 10cm x 5m 1 kom.
Flaster sa jastučićem 8cm x 10cm 1 kom.
Sanitetska vata 50g 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

OSNOVNO PUNJENJE ZA ORMARIĆ TIP TS-1

Prema pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu. Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971. god. član 7.

Sadržaj osnovnog punjenja tip TS-1
Naziv/dimenzije Broj komada
Prvi zavoj tip 2 10cm x 5m 3 kom.
Flaster sa jastučićem 8cm x 10cm 1 kom.
Sanitetska vata 50g 1 kom.
Makaze 1 kom.
Pinceta 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

ORMARIĆ ZA PRVU POMOĆ TIP TS-2 (bez udlaga)

Namenjen je organizacijama ili radilištima sa više od 10 zaposlenih, s tim da je potrebna jedan ormarić za prvu pomoć TS-2 na svakih 50 zaposlenih. Takođe, uz svaki ormarić TS - 2 se moraju nalaziti i 4 komada vatiranih udlaga po Krameru za prelom kostiju.
Prema Pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu. Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971 god. član 8.

Sadržaj ormarića za prvu pomoć tip TS-2
Naziv/dimenzije Broj komada
Prvi zavoj tip 0 5cm x 3m 5 kom.
Prvi zavoj tip 2 10cm x 5m 5 kom.
Kaliko zavoj 8cm x 5m 4 kom.
Flaster sa jastučićem 8cm x 10cm 2 kom.
Trougla marama 100cm x 100cm x 140cm 2 kom.
Igle sigurnosnice 4 kom.
Sanitetska vata 10g 3 kom.
Sanitetska vata 100g 1 kom.
Esmarh guma 80cm 1 kom.
Kožni naprstak u tri veličine 6 kom.
Makaze sa zavrnutom glavicom 1 kom.
Pinceta 1 kom.
Ormarić 1 kom.

REZERVNO PUNJENJE ZA ORMARIĆ TIP TS-2

Prema Pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu.
Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971 god. član 8

Sadržaj rezervnog punjenja tip TS-2
Naziv/dimenzije Broj komada
Prvi zavoj tip 0 5cm x 3m 5 kom.
Prvi zavoj tip 2 10cm x 5m 5 kom.
Kaliko zavoj 8cm x 5m 4 kom.
Flaster sa jastučićem 8cm x 10cm 2 kom.
Trougla marama 100cm x 100cm x 140cm 2 kom.
Igle sigurnosnice 4 kom.
Sanitetska vata 10g 3 kom.
Sanitetska vata 100g 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.


OSNOVNO PUNJENJE ZA ORMARIĆ TIP TS-2

Prema Pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu.
Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971 god. član 8.

Sadržaj osnovnog punjenja za ormarić tip TS-2
Naziv/dimenzije Broj komada
Prvi zavoj tip 0 5cm x 3m 5 kom.
Prvi zavoj tip 2 10cm x 5m 5 kom.
Kaliko zavoj 8cm x 5m 4 kom.
Flaster sa jastučićem 8cm x 10cm 2 kom.
Trougla marama 100cm x 100cm x 140cm 2 kom.
Igle sigurnosnice 4 kom.
Sanitetska vata 10g 3 kom.
Sanitetska vata 100g 1 kom.
Esmarh guma 80cm 1 kom.
Kožni naprstak u tri veličine 6 kom.
Makaze sa zavrnutom glavicom 1 kom.
Pinceta 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.