• Jovanke Radaković br. 52a
 • 7.30 to 16.00 (Pon_Sub)

Download

Preuzmi dokumenta

Potvrda o registraciji

Resenje iz APR-a

Rešenje Hidranti

Obim akreditacije

Politika kvaliteta

Sertifikat o akreditacija

Uslovi poslovanja

Propisi

Sektor za vanredne situacije MUP RS

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

Rešenja i ovlašćenja

 1. Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i to:
  Mobilnih uređaja za gašenje požara
  – mobilni uređaji za gašenje požara pod stalnim pritiskom
  – mobilni uređaji za gašenje požara koji sadrže bočicu sa pogonskim gasom
 2. Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i to:
  – Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara
 3. Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema i to:
  – Instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara
 4. Rešenje za obaljanje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema i to:
  – Instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova
 5. Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema i to:
  – Instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozija