• Jovanke Radaković br. 52a
  • 7.30 to 16.00 (Pon_Sub)

Kontrola i održavanje hidrantskih instalacija i hidranata

Awesome Image

Kontrola i održavanje hidrantskih instalacija i hidranata

Merenje protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskim instalacijama. Izrada novih i popravka postojećih hidrantskih instalacija.