• Jovanke Radaković br. 52a
  • 7.30 to 16.00 (Pon_Sub)

Hidrantski ormari i hidrantska oprema

Awesome Image

Hidrantski ormari i hidrantska oprema

Hidranski ormar je ključni deo sistema za gašenje požara i igra vitalnu ulogu u zaštiti ljudi i imovine. Ovi ormani su projektovani da sadrže hidrantsku opremu, koja se koristi za brzo i efikasno gašenje požara.
Hidrantski ormari su često smešteni na strategijskim mestima unutar zgrada, kao što su hodnici ili izlazi, kako bi bili lako dostupni u slučaju požara.

U ponudi imamo široku lepezu hidrantskih ormara i hirantanske opreme:

HIDRANTSKI ORMAN

NADZEMNI - HONG

Hidrantski orman nadzemni tipa HONG je robustan i pouzdan sistem za brzo reagovanje u slučaju požara. Zahvaljujući svojoj funkcionalnosti i pouzdanosti, HONG Hidrantski ormari su ključni deo sistema za gašenje požara u različitim industrijskim i komercijalnim okruženjima.

Awesome Image
Awesome Image

ORMARIĆ SA ZAŠTITINIM STAKLOM

ZA PP APARATE

Ovi ormarići su specijalno dizajnirani da obezbede siguran smještaj i pristup prenosnim aparaturama za gašenje požara (PP aparati) dok istovremeno pružaju zaštitu od spoljnih faktora koji mogu ugroziti njihovu funkcionalnost.

HIDRANTSKI ORMAN ZA GAŠENJE

PENOM- HOP

Hidrantski orman za gašenje penom (HOP) je specijalizovani sistem koji omogućava brzo i efikasno suzbijanje požara korišćenjem pene kao sredstva za gašenje. Ovaj orman je dizajniran sa posebnim mehanizmima za doziranje i raspodelu pene kako bi se obezbedila maksimalna efikasnost u slučaju vanredne situacije.

Awesome Image
Awesome Image

HIDRANTSKI ORMAN

PODZEMNI - HOV

Hidrantski ormani podzemni (HOV) su ključni elementi sistema za gašenje požara koji se koriste za brzo i efikasno snabdevanje vodom u slučaju vanrednih situacija. Njihova podzemna lokacija omogućava diskretno smeštanje opreme, čime se osigurava zaštita od spoljnih uticaja i očuvanje estetskog izgleda okoline.